Departament d’Expressió i Humanitats

El Departament d’Expressió i Humanitats es caracteritza per la seva diversitat, ja que acull diferents àmbits curriculars. Els àmbits que hi conviuen, les seves respectives matèries i el professorat que les imparteix són els següents:

ÀMBITS I MATÈRIES PROFESSORAT  2020-2021 
ÀMBIT SOCIALCiències socials: Geografia i història Laura Lázaro i Miquel Raich
Cultura clàssica Laura Lázaro / Xesca Vela
Economia Miquel Raich
Emprenedoria Laura Lázaro
ÀMBIT ARTÍSTIC


Música Jorge Tarín
Educació visual i plàstica Àngels Sendra
Arts escèniques i dansa Xesca Vela
ÀMBIT CULTURA I VALORS


Cultura i valors ètics Tutors i Xavier Machacón (4ESO)
Filosofia Xavier Machacón
Religió Xavier Machacón
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA Educació física Raquel Domínguez i Irene Escala

Cap de Departament: Irene Escala

 

CONTINGUTS DE LES DIFERENTS MATÈRIES DEL DEPARTAMENT A L’ETAPA

CONTINGUTS DE LES MATÈRIES A L’ETAPA
➡Ciències Socials
➡Economia (optativa específica 4ESO)
➡Religió
➡Música
➡Dibuix (Educació Visual i Plàstica)
➡Educació Física
➡Arts Escèniques i Dansa (Opt Esp 4ESO)
➡Cultura i Valors Ètics (optativa)
➡Emprenedoria (optativa 3ESO)
➡Cultura Clàssica (Katharsi, optativa 2ESO)
➡Joc Dramàtic (optativa 1ESO)