Departament d’Expressió i Humanitats

El Departament d’Expressió i Humanitats es caracteritza per la seva diversitat, ja que acull diferents àmbits curriculars. Els àmbits que hi conviuen, les seves respectives matèries i el professorat que les imparteix són els següents:

ÀMBITS I MATÈRIES PROFESSORAT  2020-2021 
ÀMBIT SOCIALCiències socials: Geografia i història Laura Lázaro, Núria Monrós i Irene Escala
Cultura clàssica – Katharsi  Xesca Vela
Economia Núria Monrós
Emprenedoria Laura Lázaro
ÀMBIT ARTÍSTIC


Música Jorge Tarín
Educació visual i plàstica Àngels Sendra
Arts escèniques i dansa Xesca Vela
ÀMBIT CULTURA I VALORS


Cultura i valors ètics Tutors (de 1r a 3r ESO) i Xavier Machacón (4t ESO)
Filosofia Xavier Machacón
Religió Xavier Machacón
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA Educació física Raquel Domínguez i Irene Escala

Cap de Departament: Irene Escala

 

CONTINGUTS DE LES DIFERENTS MATÈRIES DEL DEPARTAMENT A L’ETAPA

CONTINGUTS DE LES MATÈRIES A L’ETAPA
Ciències Socials
➡Economia (optativa específica 4ESO)
Religió
Música
Educació Visual i Plàstica
Educació Física
Arts Escèniques i Dansa (1r-4t ESO): Projecte ESOACTUEM
➡Cultura i Valors Ètics (optativa)
➡Emprenedoria (optativa 3ESO)