Matrícula Batxillerat

Calendari de matrícula

Alumnes preinscrits amb plaça assignada i alumnat de 4t d’ESO de l’institut: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos

Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020.

 


Procediment presencial

 • Sol·licitar cita prèvia a partir del 29 de juny amb l’eina de cita prèvia o trucant al 977 35 32 42 en horari de 9 a 13h.
 • Venir al centre el dia acordat a l’hora donada per fer la matrícula. Ha d’acudir una sola persona, que no sigui d’un  grup d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenti símptomes; en aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona.
 • Portar mascareta.
 • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, els documents,si pot ser,  emplenats des de casa. Si preveieu que heu d’escriure cal portar  bolígraf propi.

 


Documentació

1r  BAT:

 

2n BAT:

 • Fotocòpia Targeta sanitària de l’alumne/a (només alumnes nous al centre).
 • Fotocòpia resguard títol de l’ESO (alumnes nous al centre).
 • Fotocòpia notes finals o d’avaluació extraordinària (alumnes nous al centre).
 • Una fotografia mida carnet amb el nom pel darrera (alumnes nous al centre)
 • Document d’autorització sortida a l’hora del pati.
 • Autorització drets imatge.
 • Autorització TIC.
 • Resguard del Banc on consti el nom i cognoms de l’alumne/a i el codi 2BAT conforme ha abonat la quantitat de 25€ en concepte de material escolar. L’ingrés s’ha de realitzar al número de compte:

  ES13 0182 1377 4002 0184 0362

  El resguard s’ha d’enviar escanejat durant el mes de juliol al mail pagaments@institutmartamata.cat indicant el nom i cognoms de l’alumne i el curs.

 • Tria d’optatives: es fa telemàticament mitjançant formulari d’optatives 2n de BAT

 

Per a consultes podeu escriure un mail a e3010347@xtec.cat o trucar al 977 35 32 42 en horari de 9 a 13 h.