Preinscripció ESO

Calendari i informació:  Aquí.

Cita prèvia (només consultes que no es puguin resoldre telefònicament o per mail): OME de Salou


Oferta de vacants: Accés a l’oferta.


Presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març de 2021

IMPORTANT: 

 • Totes les sol·licituds són en format telemàtic. No hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:

Què cal per omplir la sol·licitud?

 • El codi de l’INS Marta Mata és 43010347, el necessitareu per indicar a quin centre us voleu preinscriure.
 • Demanar al vostre centre, on l’alumne està estudiant el curs 20-21, el número d’identificació de l’alumne/a a RALC.
 • Tenir fotografiada/escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • Cenyir-vos al calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre drets amb el risc que comporta de quedar-vos sense plaça al centre desitjat.

 


Procediment

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:

Mitjançant certificat digital com DNI electrònic, Cl@ve, idCAT,… Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil. Us expliquem com:

 •  Cal omplir els requisits següents:
  • Ser major de 16 anys.
  • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Document identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària.
  • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
  • Targeta sanitària per la teva identificació.
 • Accedir a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i seguir les instruccions pas a pas.

Passos a seguir:

 1. Per utilitzar l’idcat Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui indentificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la al web. En aquest cas, al tràmit  de sol·licitud de preinscripció.
 2. Una vegada identificats, entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC, que us proporcionarà l’escola on el vostre fill/a està estudiant el curs 20-21.
 3. Omplir les preferències dels centres. El codi de l’INS Marta Mata és 43010347.
 4. Enviar la sol·licitud.

En la majoria de casos NO caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que es farà un intercanvi de dades amb totes les administracions implicades.

 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Passos a seguir:

 1. Identificar l’alumne/a amb el seu número d’identificació de l’alumne/a a RALC, que us proporcionarà l’escola on està matriculat el curs 20-21.
 2. Omplir el formulari.
 3. Adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació que us demani l’aplicació:
   • Llibre de família (pàgina 2, on hi ha les dades dels pares, i pàgina on estigui inscrit l’alumne/a).
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
   • El DNI de l’alumne/a major de 14 anys o si el té, DNI encara que sigui menor de 14 anys.
 4. Enviar el formulari.
 5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat  un o més criteris de prioritat han d’adjuntar a l’aplicació la documentació escanejada o fotografiada que els acredita i que no s’hagi pogut validar per l’administració.

 

PROCEDIMENT AMB CITA PRÈVIA (NOMÉS CASOS EXCEPCIONALS): 

Només per a consultes i suport que no es puguin fer telefònicament o per mail. Recordeu que no hi ha sol·licituds en format paper.

Passos a seguir: 

CONSULTES AL CENTRE SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ: Per telèfon al  977 3532  42 (de 9 a 13 h) o per mail a gestiosecretaria@institutmartamata.cat