Pla de lectura

Des del curs 2007/2008 l’IES Joan Amigó gaudeix del Pla d’Innovació Educatiu anomenat PUNT EDU, per a la dinamització de la seva biblioteca escolar i la incentivació i el gust per la lectura.
Des del 2008/2009 acompanyant aquesta dinamització de la biblioteca, el professorat proposà un Pla de Lectura que té com a objectiu principal estimular l’alumnat perquè s’acosti a llegir voluntàriament, fomentant el gust per la lectura. Aquest pla, es proposa des de tots els àmbits curriculars, tenint en compte que la competència lingüística és bàsica en tots els camps d’aprenentatge.

Aquesta tasca té un caràcter voluntari, l’alumnat tria els llibres de lectura de la matèria que prefereix, fent així un recorregut lector que construirà la seva pròpia Biografia Lectora. A canvi, té una compensació en la nota final d’algunes matèries i un premi final a l’alumne/a més lector del curs. Els guanyadors dels cursos passats van ser la Marta Josa (2008/09) amb 6 llibres llegits i el Jordi Saumell (2009/10) amb 9 llibres.

Funcionament del pla de lectura

  • Els diferents departaments (ciències, tecnologia, matemàtiques, socials…) proposen una sèrie de lectures a l’alumnat.
  • Des del Punt Edu, es compren els llibres proposats que resten a la biblioteca del centre.(l’alumnat també pot proposar altres lectures adients, als diferents professors, si així ho desitja).
  • Es lliura a l’alumne/a, que ho demandi, una fitxa d’avaluació de lectura.
  • L’alumne/a va construint la seva pròpia “biografia lectora” on consten les lectures que ha fet durant el curs, amb una qualificació . Aquesta, redundarà en un tant per cent de la nota de la matèria que té relació amb el llibre llegit i que ha decidit cada departament.
  • Totes les biografies lectores es registren en un llistat, al finalitzar l’any escolar es donen els premis segons la quantitat de llibres llegits.