Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge d’un centre educatiu. Aquests són:

  • Moodle. Programari de codi lliure que crea entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
  • Clickedu. Plataforma de gestió per a centres educatius.
  • Correu electrònic. Sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges o cartes (missives, lletres) utilitzant sistemes de comunicació electrònica.
  • Chromebook. Ordinador personal que treballa amb el sistema operatiu Google Chrome OS. Els dispositius són d’una classe diferent de l’ordinador personal, comprès entre el client al núvol i els portàtils tradicionals.