Matèries específiques

1r ESO
 • Aprenem socials amb el cinema.
 • Competència digital.
 • All about my eggs.
2n ESO
 • Mediació.
 • Hort.
 • Astronomia.
3r ESO
 • Iniciativa Emprenedora.
 • Cultura Clàssica.
 • Art segles XVI, XVII i XVIII.
4t ESO
 • Tecnologia.
 • Alemany.
 • Visual i plàstica.
 • Informàtica.
 • Física i Química.
 • Francès.
 • Biologia i Geologia.
 • Llatí.
 • Música.