Activitats extraescolars

L’associació d’Esport i Lleure AEILL és l’entitat que realitza les activitats extraescolars de l’escola, sota la gestió i supervisió de l’AFA i l’equip directiu de l’escola.

Les activitats extraescolars són un complement de lleure en sintonia amb el línia pedagògica de l’escola. Des del curs 2016-17, l’Associació d’Esport i Lleure de Cerdanyola realitza les aquestes activitats a l’escola.

Es tracta d’un servei que aposta per una oferta de qualitat amb un equip de monitors engrescador i la col·laboració d’entitats que complementen el nostre programa d’activitats.

Funny english, Ciència, Iniciació esportiva, Patinatge i Menuda cuina són algunes de les activitats que poden realitzar els nens i nenes de l’Escola Antonio Machado.

També s’ofereixen activitats de lleure extraordinaris els dies de lliure disposició, els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa.

 

LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COMENCEN EL DILLUNS 1 D’OCTUBRE I FINALITZEN EL 31 DE MAIG

EL MÍNIM PER PODER REALITZAR L’ACTIVITAT SERÀ DE 10 PARTICIPANTS

ELS REBUTS ES PASSARAN A PRINCIPIS DE MES, AMB EXCEPCIÓ D’OCTUBRE I GENER QUE TRIGARÀ MÉS A SER DOMICILIAT

SI UN REBUT ÉS RETORNAT S’HAURÀ DE PAGAR L’IMPORT CORRESPONENT AMB UN RECÀRREC DE 5,00€ PER DESPESES BANCÀRIES, AQUEST IMPORT S’HAURÀ DE PAGAR EN EFECTIU. SI NO ES FA EFECTIU EL PAGAMENT DINS EL PERÍODE ESTABLERT, L’INFANT QUEDARÀ FORA DE L’ACTIVITAT.

QUALSEVOL AMPLIACIÓ, CANVI O BAIXA DE SERVEI S’HA DE COMUNICAR VIA CORREU ELECTRÒNIC ABANS DEL DIA 20 DEL MES EN CURS.

Per qualsevol dubte sobre els serveis d’acollida, menjador, casals o extraescolars podeu contactar via correu electrònic a serveis.afamachado@gmail.com.