Contacte i horaris d’atenció

Per afavorir una millor organització i funcionament, us demanem que feu arribar els avisos per telèfon a partir de les 8:30h, que seran ateses per la Pilar, la conserge del nostre centre.

Per donar qualsevol encàrrec, adreceu-vos per telèfon. En cas de voler-vos comunicar amb el/la mestre/a també ho podeu fer mitjançant l’agenda del vostre fill/a o el correu electrònic de l’aula.

Per facilitar l’atenció personal a la SECRETARIA us agrairem que demaneu cita prèviament a través del correu electrònic de l’escola o bé via telefònica.

Horari d’atenció  dilluns i divendres de 9 a 10h i de 12 a 13h
Correu electrònic secretaria.antoniomachado@gmail.com
Telèfon 93 758 90 60

Per facilitar l’atenció personal a la DIRECCIÓ us agrairem que demaneu cita prèviament a través del correu electrònic de l’escola o bé via telefònica.

Correu Escola Antonio Machado a8063874@xtec.cat
Telèfon 93 758 90 60