Ambients

FINALITAT

Promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. Volem que els ambients siguin estimuladors, creatius i participatius on els nens i nenes actuïn, però també reflexionin sobre la seva pròpia acció, des d’una posició activa i competent i que possibiliti la comunicació i la trobada amb les persones que hi participen.

EN QUÈ ENS AJUDEN ELS AMBIENTS

  • Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants en els seus processos d’aprenentatge.
  • Permeten a l’infant prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual cosa li permet pensar, conèixer i descobrir.
  • Resoldre problemes per si mateixos o amb suport dels seus companys.
  • Propicien aprendre del fracàs i l’error i utilitzar els resultats per a resoldre problemes en contextos diferents.
  • Generen espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament.
  • Permeten la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.

COM SÓN ELS NOSTRES AMBIENTS?

Són 6 espais fixes que ens han permès crear 6 ambients d’aprenentatge amb una disposició planificada de diferents materials i propostes, per a tots els infants des de P3 fins a P5, per tal de provocar l’interès dels nens i nenes i desenvolupar diferents continguts curriculars.

Tant els recursos com les propostes estan disposats d’una manera acurada i atractiva per tal d’oferir seguretat i benestar als nens i nenes.

AMBIENT DEL COS 

Promou la consciència corporal, el coneixement del cos, les emocions i els sentits.

AMBIENT DE DESCOBERTA

Es desenvolupen conceptes científics i matemàtics mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesis i l’experimentació i exploració lliure dels objectes.

AMBIENT CREATIU 

S’afavoreix la imaginació i la creativitat a través de materials estructurats i no estructurats que permeten construir diverses instal·lacions i/o estructures. També es treballen diferents conceptes matemàtics (gran-mitjà-petit), formes geomètriques, relacions de simetria i equivalència, seriacions, lògica, etc.

AMBIENT ARTÍSTIC

En aquest ambient volem fomentar la sensibilitat artística personal i no “estereotipada”, per això apostem per utilitzar, generalment, material no estructurat i que pugui donar moltes possibilitats a l’infant. En conseqüència, experimentem diverses tècniques artístiques tot seleccionant, interpretant i composant amb els elements.

AMBIENT NATURAL

Es pot observar de ben a prop tot el procés de creixement dels vegetals i els infants s’involucren en les diferents fases com són: preparar la terra, treure les males herbes, plantar i finalment recol·lectar les hortalisses. També servirà per conscienciar l’alumnat sobre la cura del medi ambient, per treballar la observació directa i el pas del temps.

AMBIENT LECTOR

És un espai per gaudir i trobar el gust per la lectura i l’expressió oral, un espai que ens ajuda a pensar, a reflexionar, a créixer, a estimar el món que ens envolta, a escoltar i comprendre les persones, a gaudir de la diversitat.

ROL DEL MESTRE

L’activitat principal que ha de realitzar, a més d’acompanyar,  guiar i motivar sense interferir en l’activitat, és observar.

Un altre aspecte molt important, és plantejar preguntes per impulsar l’infant a buscar alternatives, i provocar nous reptes. Aquestes preguntes han de permetre respostes obertes. Cal també saber esperar, donar el temps perquè busquin les seves respostes. Per tant, respectar el temps dels infants i els seus propis processos.
Tindrà una mirada global de cada ambient per analitzar si realment està donant resposta als objectius plantejats i al grup de nens i nenes que configuren l’aula.

COM ORGANITZEM ELS AMBIENTS

Al llarg de la setmana es duen a terme tres sessions d’ambients per aula: una sessió d’aula, una sessió de nivell i una sessió d’internivell (A’s i B’s)

La sessió es desenvolupa en tres fases: Tria, desenvolupament de l’ambient i posada en comú o reflexió.