Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

 

EQUIP DIRECTIU

Elisenda Terré – Directora
Vanessa Ruiz – Cap d’estudis
Rubén Garcia – Secretari

REPRESENTANTS DEL SECTOR DE MESTRES

Anna Subirà
Alicia Martínez
Maria Jesús Hernández
Natalia Vazquez
Laura Montaner
Eva Hernández

REPRESENTATS DEL SECTOR DE PARES I MARES

Xavier Brullet
Raúl López
Meritxell Campos
Lluís Martín
Abdelhak Raji

REPRESENTANT DE L’AFA

Arnau Tolosana Delgado (i representant de coeducació)

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ – PAS

Ana Vila

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Daniel Corpas

 

ACORDS DE LES SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Al llarg del curs anirem fent públics els acords presos a les sessions del Consell Escolar. No es publicarà cap acta oficial.

1a sessió ordinària del Consell Escolar de Centre (CEC) – 02/09/20

 • Presentació i aprovació del Pla d’obertura de centre 2020-2021
 • Presentació i aprovació de les extraescolars del curs 2020-2021
2a sessió ordinària del Consell Escolar de Centre (CEC) – 30/11/21 –
 • S’aprova afegir a les NOFC l’articulat propi de l’escola per cobrir les possibles baixes del consell escolar.
 • S’aprova la Memòria Anual 2019-2020
 • S’aprova l’organització de les extraescolars bombolla.
 • S’aprova el Casal de Nadal
1a sessió comissió econòmica CEC – 26/01/2021
 • Presentació i aprovació del pressupost 2021
3a sessió extraordinària del Consell Escolar de Centre – 08/03/2021
 • Presentació i aprovació de la liquidació 2020.
 • Presentació i aprovació de la modificació del pressupost 2020.
 • Presentació i aprovació de la PGA 2021.
 • Presentació i aprovació del Casalet de Setmana Santa 2021