Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

 

EQUIP DIRECTIU

Elisenda Terré – Directora
Vanessa Ruiz – Cap d’estudis
Rubén Garcia – Secretari

REPRESENTANTS DEL SECTOR DE MESTRES

Anna Subirà
Alicia Martínez
Maria Jesús Hernández
Natalia Vazquez
Laura Montaner
Eva Hernández

REPRESENTATS DEL SECTOR DE PARES I MARES

Xavier Brullet
Ester Vila
Meritxell Campos
Lluís Martín
Marta Fernández
Abdelhak Raji

REPRESENTANT DE L’AFA

Arnau Tolosana Delgado (i representant de coeducació)

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ – PAS

Ana Vila

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Daniel Corpas

 

ACORDS DE LES SESSIONS DEL CONSELL ESCOLAR (Novetat)

Al llarg del curs anirem fent públics els acords presos a les sessions del Consell Escolar. No es publicarà cap acta oficial.

1a sessió ordinària del Consell Escolar de Centre (CEC) 16/12/19 – 

  • Es presenten i s’aproven les modificacions al pressupost anual 2019.
  • Renovació del/la representant de l’AFA al Consell.
  • Es renova el representant de coeducació del centre.
  • Es presenta i s’aprova el PEC.
  • Es presenta la Programació General Anual 2019-2020.
  • Es presenta el pla TAC de l’escola.
  • Es presenta el Pla de sortides i colònies 2019 – 2020.
  • Es presenta i s’aprova la ràtio més 1 per sortides i colònies 2019 – 2020.
  • Es presenta i s’aprova el Casal de setmana santa 2020.
  • Es presenta i s’aprova el Casal solidari de Nadal.