Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

 

EQUIP DIRECTIU

Elisenda Terré – Directora
Vanessa Ruiz – Cap d’estudis
Rubén Garcia – Secretari

REPRESENTANTS DEL SECTOR DE MESTRES

Anna Subirà
Alicia Martínez
Maria Jesús Hernández
Natalia Vazquez
Laura Montaner
Eva Hernández

REPRESENTATS DEL SECTOR DE PARES I MARES

Xavier Brullet
Ester Vila
Meritxell Campos
Lluís Martín
Marta Fernández
Abdelhak Raji

REPRESENTANT DE L’AFA

Natalia Floriach

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ – PAS

Ana Vila

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Daniel Corpas

 

ACORDS DE LES SESSIONS DEL CONSELL (Novetat)

Al llarg del curs anirem fent públics els acords presos a les sessions del Consell Escolar. No es publicarà cap acta oficial.

Primera sessió del Consell Escolar de Centre (CEC) –