Material, sortides i colònies

QUOTA DE MATERIAL

Com ja sabeu, el pagament de la quota fa possible que els infants facin ús de tot el material que hi ha a l’escola: des del fungible, didàctic i lúdic fins als materials i recursos de noves tecnologies així com del mobiliari, estructures dels patis, espais d’experiències, etc.

A banda d’això, les aules s’autogestionen en relació a lessortides que es realitzen al llarg del curs depenent dels contextos que es van treballant, per aquest motiu l’escola estableix una quota de 200€ per alumne (150€ estan destinats al material necessari per tot el curs escolar i 50€ a les sortides d’aquell any) que està destinada a cobrir aquestes necessitats. En aquesta quota no estan incloses les colònies.

Aquesta es pot abonar en un sol pagament o bé en dos, un en el moment de formalitzar la matrícula o la confirmació de plaça (entre els mesos de maig i juny) i l’altre pels volts de Nadal (entre desembre i gener).

Tanmateix s’ofereix la possibilitat de realitzar-la en terminis acordats entre la família i la secretaria del centre. Les famílies nombroses i monoparentals que tinguin el carnet vigent i l’hagin presentat a la secretaria se’ls farà un descompte de 30€ en concepte de material i per fill/a.

El pagament es pot realitzar a secretaria o bé a través de transferència bancària al següent número de compte:

Banc de Sabadell

ES43 0081 – 5589 – 1700 – 0108 – 8917

Pensem que val la pena sortir de les aules per un munt de raons, ja que les excursions, les sortides i colònies ens ofereixen un gran ventall de possibilitats: conèixer i interactuar activament amb l’entorn i el medi més proper; observar en directe tot allò que ens envolta; formular hipòtesis, experimentar, comprovar; descobrir l’art, la música, la cultura; afavorir la convivència i la relació entre alumnes i mestres… en definitiva, ens ajuden a treballar coneixements, capacitats, actituds i valors.

 

SORTIDES

Qualsevol sortida tindrà sentit en el marc de les històries de l’aula i totes ens ofereixen la possibilitat d’obrir nous camins. És per això que per nosaltres és impossible saber a principis de curs quines seran les sortides que es realitzaran al llarg del curs.

Ja sabeu, però, que en el moment que una sortida estigui preparada, us informarem amb temps suficient per poder-la treballar, si fos necessari, des de casa.

El que si està ja programat, degut a la organització general de les entitats gestores, són les sortides relacionades amb el teatre al Monumental i les especialitats d’anglès i de música. Que, aquest curs seran:

 

 TEATRE MONUMENTAL

CURS DIA OBRA DE TEATRE
P3 8/04 Bitxos raros
P5 26/11 Planeta M.Art
1r 15/04 Sempre de vacances
3r 15/12 Avúa
4t 16/12 Avúa
13/04 The Sey Sisters en concert

TEATRE EN ANGLÈS

CICLE DIA OBRA
Cicle Petit 29/04 espectacle
1r i 2n 20/04 espectacle
3r i 4t 9 i 10/02 teatre musical
5è i 6è 11/02 teatre musical

*La companyia JumpingDucks es desplaça a l’escola i realitza les obres al gimnàs de l’escola.

TEATRE DE MÚSICA

CURS DIA LLOC / OBRA
P4 19/05 Ulls clucs
2n 02/02 Cobla 2.0 (Anul·lada per restriccions COVID-19)
14/04 Auditori de Sant Cugat
PAPER DE LES FAMÍLIES ACOMPANYANTS A LES SORTIDES

Des de l’escola hem volgut elaborar algunes pautes que cal tenir present a l’hora d’acompanyar a un grup-classe a alguna de les sortides que realitzen al llarg del curs:

  1. Respectar la normativa sanitària per la situació epidemiològica del moment sobre la COVID19.
  2. Conèixer el grup. És important interessar-se per anar coneixent el nom dels alumnes que integren el grup.
  3. Reforçar les indicacions, pautes o instruccions de/la mestre/a tutor/a. És important que us fixeu en les actuacions i indicacions de la mestra o mestres que també acompanyen per poder anar a la una.
  4. L’ajut que oferiu és per tot el grup. Els alumnes han de veure que el vostre ajut i les vostres indicacions són tan valuoses com les del/la mestre/a tutor/a.
  5. Respectar l’autonomia dels alumnes. Les sortides continuen essent una bon moment per treballar l’autonomia del nen/a: buscar l’esmorzar o dinar, menjar sols/es, obrir i tancar motxilles, posar-se i treure’s la motxilla…
  6. Intentar que la llengua de comunicació amb el grup sigui el català.
  7. No fer cap tipus d’enregistrament (fotografia o vídeo) amb el telèfon mòbil. El/la mestre/a o mestres ja en fan al llarg de la sortida amb la càmera de fotos. Recordeu que l’autorització d’imatge és per fer ús de les fotografies i enregistraments en activitats relacionades amb l’escola (àlbums, bloc, pàgina web…).

*Les quotes són aprovades pel Consell Escolar del Centre.

 

COLÒNIES

Donades les circumstàncies d’excepcionalitat per la pandèmia de la COVD-19. El curs 2020-2021 no es realitzaran colònies.

D’altra banda estan les colònies, on també podrem tenir la possibilitat de viure noves experiències relacionades amb temàtiques diferents al llarg de la geografia catalana.

Aquí a l’escola les colònies es realitzen anualment a partir de P4 i fins a finalitzar l’escolarització a 6è de primària.

Els alumnes de sisè, però, realitzaran el viatge de fi de curs triant la destinació ells/es mateixos/es després d’una llarga i treballada tria a través d’un treball realitzat al llarg del curs.

La programació de les colònies d’aquest curs és la següent:

CURS
LLOC
ACTIVITAT
CALENDARI
EMPRESA RESPONSABLE
P4 i P5
1r
2n
3r
4t

Durant el primer trimestre rebreu una circular per realitzar el pagament de la bestreta de les colònies i us facilitarem, també, un número de compte per si ho voleu fer a través del banc. Com ja sabeu teniu l’opció de fer-ho a la secretaria del centre.

Després de les vacances de Nadal us demanarem un altre pagament (cap al més de febrer o març) i l’últim pagament una mica abans d’anar-hi, tot depenent del mes en que es realitzin les colònies (aquest últim pagament pot variar depenent del nombre d’infants que hi assisteixin).

Els cursos de 5è i 6è aquesta organització varia ja que la quantitat a pagar dependrà dels guanys obtinguts a través de les diverses vendes i activitats realitzades al llarg del curs.