Compromís per la formació

Els mestres de l’escola tenim un compromís: formar-nos. És per això que des de sempre flexibilitzem els nostres horaris per encabir formacions que s’adiuen a les necessitats de l’escola i que ens permeten assolir els nostres objectius com a Claustre.

 

Aquests són els perfils professionals del claustre d’aquest curs 2020-2021

 

 

COL·LABORACIONS, IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ AMB ORGANISMES, ENTITATS, ETC.

Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

Pla de Formació de Zona 

També sabem la importància que té compartir els nostres sabers i aprenentatges amb altres mestres, centres, entitats, … és per això que al llarg dels cursos alguns membres del Claustre hem realitzat formacions i assessoraments a altres escoles i claustres, centrant-nos en temes i aspectes: El currículum, el treball per projectes, la innovació educativa, la gestió i dinamització de les diferents agrupacions socials a les aules.