L’Equip

TUTORIES, MESTRES DE SUPORT I PERSONAL D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT 2020 – 2021

 

P3A Laura Montaner P3B Laura Ruiz P3C Mari Hernández
Tècnica d’Educació Infantil (TEI) – Raquel Martín
P4A Berta Noguera i Lorena Martínez P4B Lourdes Garcia i Carla Massuet P4C Raquel Pova
P5A Natàlia Vàzquez P5B Anna Subirà P5C Minerva Hidalgo
1rA Marta Gómez 1rB Mireia Oliveras
2nA Dani Bermúdez 2nB  Andrea del Rosario i Laura Coromina 2nC Marta Muñoz
3rA Paula Antonell 3rB Arnau Romans 3rC Laura Garcia
4tA Núria Tamboleo 4tB Marta Espúñez 4tC Rosó Torregrossa
5èA Ricard Martínez 5èB Judith Pérez 5èC Aura Boix
6èA Eva Hernández 6èB Judith Espejo 6èC Sandra Travé
Vetlladora Vanessa Tirado

 

ESPECIALISTES

ANGLÈS Mireia Alum, Alícia Martínez i Diego Garcia
AULA D’ACOLLIDA Roser Cabanillas
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Roser Cabanillas i Noemí Torta

 

COORDINACIONS

CICLE DELS PETITS – P3, P4 i P5 Mireia Alum
CICLE DELS MITJANS – 1r, 2n i 3r Marta Gómez
CICLE DELS GRANS – 4t, 5è i 6è Roser Cabanillas
DIGITAL Anna Subirà i Alicia Martínez
RISCOS LABORALS Judith Pérez
LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL – LIC Laura García

 

L’EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA Eli Terré
CAP D’ESTUDIS Vanessa Ruiz
SECRETARI Rubén García

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Ana Vila
CONSERGE Eva Gallardo
TEI Raquel Martín