Espais d’Experiències

A l’escola sabem que perquè qualsevol aprenentatge esdevingui una apropiació personal cal que en les experiències que es tenen hi convergeixin aspectes emocionals, cognitius i socials com la motivació, els reptes, la conversa, la consciència, la reflexió, el pensament, etc. Per això, en qualsevol dels contextos que es donen a l’escola, el professorat incideix de manera deliberada per afavorir que aquests aspectes passin infusionadament en el marc de les històries que es treballen, amb els continguts propis dels sabers disciplinars que ens ajuden a aprendre i créixer. Tanmateix, també creiem que és important que al llarg de la setmana l’alumnat pugui viure experiències de manera més personal, més autònoma, més lliure. I que hi pugui transferir i mobilitzar, cadascú a la seva manera, allò que va aprenent en altres contextos.

Oferir un espai amb possibilitats de moments, activitats, recursos i materials per tal que l’alumnat pugui decidir individualment i lliurement quines experiències vol tenir, com les vol viure, quina durada vol que tinguin, amb qui les compartirà i què en farà d’aquestes vivències. Les experiències que s’hi poden donar no passarien, habitualment, en el marc de l’aula. Dotar-nos d’una oportunitat per conèixer l’alumnat del Cicle des d’una altra mirada més.

Són espais d’ubicació fixa i amb la mateixa oferta de recursos i materials per a totes les edats (de P3 a 6è). Aquests Espais pretenen oferir simulació d’entorns que existeixen en la realitat. A cadascun hi haurà, com a mínim, un adult (del claustre o de les famílies). L’alumne decideix a l’aula a quin Espai vol anar, sense haver-ho de pactar ni acordar amb la resta del grup-classe. Quan arriba a l’Espai decideix què vol fer-hi. La manera com aprofitarà l’Espai és personal. Es pot fer, mirar, parlar del que els altres fan, imaginar, canviar d’activitat… La seva interacció amb l’Espai pot ser individual i/o col·lectiva. Com que donem valor a la vivència, no cal que de l’experiència en surti cap producte físic. L’alumne/a pot decidir canviar d’Espai al llarg de la mateixa sessió. No és prescriptiu que tot l’alumnat passi per tots els Espais en un determinat període de temps.

Cada Espai ha d’oferir un ventall prou ampli de materials i recursos per tal que tot l’alumnat, independentment de les seves característiques (edat, capacitat, llengua, interessos, etc.), pugui trobar-hi experiències enriquidores i personals. Per això el nom dels Espais es vincula a l’indret i no al nom que acostumen a tenir-hi les persones que hi actuen. Segurament el nombre de persones que ocuparà cada espai serà diferent i fins i tot desequilibrat en cada sessió. Aquest serà un dels arguments que l’alumne/a podrà emprar per decidir canviar d’espai en la mateixa sessió. Els Espais que es proposen són:

 

El Monumental

Teatre en estat pur! disfresses, maquillatge, escenificacions, dramatitzacions, titelles, …

 

El Palau de la Música

Instruments i experiències musicals en un espai que ofereix multitud de possibilitats.

 

El Casinet

Jocs de taula, escacs i dames, billar i futbolí, Mikado gegant, … al nostre casinet és possible!

 

 

L’Acadèmia Fama

L’espai ideal per ballar o senzillament gaudir com els altres ballen, coreografies, danses, …

 

 

Gaudí

Un espai per desenvolupar i apassionar-se amb les construccions. Materials diversos amb infinites possibilitats!

 

 

La Ciutat

El joc simbòlic i molt més. La ciutat ofereix un entorn real a petita escala: el restaurant, el centre mèdic, la botiga, …

 

El Museu

Un món d’art i plàstica, varietat de materials, invencions, creacions, … la imaginació no té límits!

 

Silicon Valley

Ordinadors, tauletes, pissarra digital, espai Croma, càmeres fotogràfiques i de vídeo, … la tecnologia a les seves mans.

 

 

La Tèxtil

Gairebé un món tèxtil a tocar de les mans. Robes, fils, llanes, patrons, … creació, imaginació, …

 

 

El Chillout

Relaxació, tranquil·litat, descans, … un clima molt especial, cuidat i amb un objectiu: desconnectar!

 

 

 

La durada de l’Espai d’Experiències és d’1’30h a la setmana. Cada Cicle ocupa una o dues sessió setmanal de l’Espai: són 6 grups classe repartits en el nombre d’Espais que el Cicle hagi acordat que vol usar. La resta de la setmana, l’Espai està disponible per a les aules o els grups que ho necessitin (seguint sempre les premisses d’ús de l’Espai i essent responsable últim el mestre/a de l’alumnat que en faci ús). Es convida a les famílies a participar en els Espais en dues modalitats:

  • Com a responsable de l’Espai. Caldrà que la persona es comprometi a assistir en el període de temps acordat.
  • Com a col·laborador/a de l’Espai. Les famílies podran acompanyar els adults responsables dels Espais de forma més puntual.

El paper de l’adult en aquests Espais consisteix en deixar fer, observar, mostrar models i possibilitats i, a diferència de la resta de la setmana només quan s’escaigui, orientar i guiar l’alumnat. La principal responsabilitat de l’adult és deixar que l’alumnat visqui experiències com li plagui, garantint que es compleixen les premisses de cada Espai.