Llibres Socialitzats

Què és?

De 1r a 6è curs de primària, l’escola i l’AMPA de l’escola promouen la socialització i reutilització dels llibres de text. Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, de manera que se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari en lloc de particular. L’alumne utilitza els llibres i en té cura durant el curs, i en acabar els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre infant.

Objectius

 • Reduir la despesa familiar.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
 • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
 • Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.

Què cal fer per formar part del projecte?

 • Omplir el document d’adhesió al projecte (un per a cada nen), i acceptar-hi així un compromís.
 • Pagar una quota de llibres, que es farà en un rebut el mes de maig.

Quin compromís adquireix una família adherida al projecte?

Cada família es compromet a:

 • Assegurar-se que el seu fill faci un bon ús dels llibres de text.
 • Retornar els llibres al centre en finalitzar el curs escolar.
 • Reposar el llibre o llibres que el seu fill hagi perdut o dels quals n’hagi fet un ús indegut.
 • Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.

Quina quota s’ha de pagar?

La quota depèn del curs que realitzi l’infant.

Com es fa la socialització?

A final de curs els llibres es queden a l’escola, es fa una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous, es fan els lots que els alumnes es trobaran a l’escola el primer dia de classe.