Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’entorn és un pla impulsat des del Departament d’Educació en col·laboració amb l’institut municipal d’educació per potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat.

Les accions que es desenvolupen dins del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) es troben emmarcades en 5 objectius:

 1. Contribuir a la millora les condicions d’escolarització.
 2. Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir les desigualtats.
 3. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i valoració de la diversitat lingüística.
 4. Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic.
 5. Enfortir els vincles entre famílies i el centre educatiu.

Tipus d’activitats del PEE a la nostra escola

 • Reforç escolar a educació primària.
 • Guia d’activitats i serveis per a centres educatius, docents, AMPA i famílies.
 • Pla català de l’esport.
 • Aualé
 • Xarxa d’AMPA
 • Grup del Pla Català de l’esport
 • Grup de coordinació 0-6
 • Grup de reforç educatiu
 • Fem dansa