Projecte de Ciutat

Projectes i activitats que ens ofereix l’Ajuntament de Mataró i en els que l’escola participa.