Padrins Lectors

L’apadrinament lector consisteix en una activitat cooperativa internivells, a través de la qual els alumnes de cicle inicial (1r i 2n) i de cicle superior (5è i 6è) treballen en parelles per la consolidació de la lectura. Així, els lectors més experts fan de padrins d’aquells que comencen a llegir de manera més acurada.

L’aprenentatge i creixement és mutu: els padrins adquireixen compromisos i responsabilitats vers els altres, els fillols milloren les habilitats lectores; i plegats desenvolupen el gust per la lectura.

Imatge relacionada