Oferta educativa

Estudis: (de 3 a 12 anys). Segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

  • Horari Escolar:
    • Educació Infantil: de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h
    • Educació Primària: de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h
  • Extraescolar:
    • Servei d’acollida matinal de 7:40 h a 9:00
    • Activitats d’extraescolars: de 16:30 a 18:00

Alumnat

La capacitat del Centre és de 225 alumnes, i la relació professors/alumnes/classe és, majoritàriament, 1/25. Les unitats són:

Ed. Infantil Ed. Primària
3 grups (P3, P4 i P5) 6 grups (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)