Activitats extraescolars

L’AMPA de l’Escola Vista Alegre ofereix als/a les alumnes del centre la possibilitat d’assistir a unes activitats extraescolars educatives alhora que lúdiques que la pròpia associació gestiona directament juntament amb la supervisió de la directora de lleure que s’encarrega de la seva coordinació.

Les activitats extraescolars s’han convertit en un complement de la jornada escolar de molts infants i, fins i tot, un alleujament per als pares amb una agenda laboral ajustada. Es porten a terme fora de l’horari escolar i contribueixen a despertar inquietuds, a reforçar els coneixements en alguna àrea, a fomentar la creativitat i a desenvolupar valors.

D’aquesta manera ofereixen a les famílies una activitat complementària al treball que realitza l’escola que busquen fomentar el companyerisme, potenciar l’hàbit de compartir i desenvolupar l’esperit del joc com a eina per comunicar-se són els objetius principals de la nostra acció educativa basada en la diversió i l’aprenentatge.

EXTRAESCOLARS