Mate+

Mate+ és un projecte que busca ensenyar l’àrea de Matemàtiques d’una forma diferent, aprofitant les estratègies d’aprenentatge dels alumnes. Es dona protagonisme a l’infant i als seus interessos, motivant-los i respectant el seu ritme d’aprenentatge.

Es proposen diferents espais matemàtics (Numeració, mesura, geometria, operacions i recta numèrica), la manipulació i l’experimentació s’aconsegueix un aprenentatge més significatiu i competencial.