La conducció de l’electricitat

Fem servir la placa Makey Makey per comprovar la conductivitat de diferents materials. Mirem quins materials condueixen més l’electricitat, quins són més resistents i quins materials són aïllants.

Hem descobert que l’aigua és molt bon conductor i per tant tot el que conté un alt percentatge d’aigua és conductor de l’electricitat.