j) Projecte Erasmus+

Amb el Projecte “Aprenentatge actiu i global per arribar a ser ciutadans competents”, la nostra escola participa en el Programa Europeu Erasmus+. Durant aquest curs i el següent es col·laborarà amb escoles europees de diferents països compartint experiències i aprenentatges. Al mateix temps el professorat del nostre centre es formarà en metodologies innovadores a Irlanda i Regne Unit per aplicar tècniques actuals i funcionals en l’ensenyament-aprenentatge CLIL en llengua anglesa.

Primera mobilitat (Irlanda)
Segona mobilitat (Polònia)
Tercera mobilitat (Irlanda)
Quarta mobilitat (Anglaterra)