Tardes i matins de juny

Les setmanes que l’escola té una jornada intensiva al mes de juny, l’AMPA ofereix la possibilitat d’ampliar aquests horaris a càrrec el personal monitor de menjador, i sempre en funció de la demanda de famílies.


Tardes de juny
: tardes del curs escolar amb jornada intensiva (això és, fins les 13 h sense menjador o fins les 15 h l’infant que s’hi quedi):
-de 15.00 h a 17.00 h – 58 €* (preu unitari de 3 setmanes)
– 7 €* / dia esporàdic


Matins de juny
: els darrers dies del mes un cop finalitzat el curs escolar.
-de 9.00 h a 14.00 sense menjador – 75 €* (preu unitari de 3 setmanes) – 6,5 €* /dia esporàdic
-de 9.00 h a 15.00 amb menjador – 107,5 €* (preu unitari de 3 setmanes) – 6,5 €* menjador /dia esporàdic

*: tots aquests preus són orientatius i no definitius a l’espera del número d’inscrits.