Activitats extraescolars

Tal com s’explica al web de la FAPAC, les activitats extraescolars estan definides pel Departament d’Educació com “aquelles adreçades a l’alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l’activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar”.

Les activitats organitzades per l’AMPA al nostre centre proporcionen als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries al curriculum escolar. La voluntat de l’AMPA és la d’oferir una qualitat i excel·lència en el monitoratge d’aquestes activitats.

La tria de les activitats respon a un objectiu d’equilibrar les esportives amb les culturals i de lleure.

El curs 2017-18 l’equip femení de voleibol va guanyar el torneig escolar de Lleida:

A continuació, podeu veure les activitats escolars que s’estan oferint. Si no s’arriba al mínim d’alumnes inscrits, algunes podrien veure’s afectades i, per tant, no podrien dur-se a term. A més, l’oferta es pot ampliar si hi ha demanda per crear activitats noves:

ACTIVITAT NIVELLS DIES PREU / MES
MIGDIA Hello English P4 a 2n dimecres 12.30 a 13.30 h 14 €
Multiesports P4 a 2n dijous i divendres
13.30 h a 14.30 h
16 €
Dance Street 3r a 6è dimecres de 14 a 15 h 17 €
Teatre 3r a 6è dijous de 14 a
15 h
17 €
Gralla i tabal 3r a 6è dimarts 13.30 a 14.30 h 14 €
Tabal 1r i 2n dimarts 14 a 14.30 h 8 €
TARDA Voleibol 3r i 4t dilluns i dimecres
16.45 a 17.45 h
17 €
Voleibol 5è i 6è dilluns i dimecres
16.45 a 17.45 h
17 €
Futbol Sala 3r i 4t dimarts i dijous
16.45 a 18.45 h
17 €
Futbol Sala 5è i 6è 16.45 a 18.45 h 17 €
Natació P3 a 4t dijous de 17.30 a 18.20 h 58 € / trimestre

NOTES:

El nombre mínim d’inscrits per activitat és de 10 infants.
La piscina per a Natació és la del Col·legi Episcopal, molt a prop de l’Escola.
En tots els equips d’esports, les mares, pares o tutors seran els responsables de portar l’alumnat a les competicions dissabtes al matí i de garantir una assistència mínima per tal de jugar els partits amb altres escoles.


Per inscriure els vostres fills o filles o per demanar més informació passeu per l’Oficina de l’AMPA.