Pla mòbils.edu

Descripció

És un pla del Departament d’Educació que impulsa l’ús de dispositius mòbils (mòbils i tauletes) com a tecnologies educatives, integrades en les pràctiques d’aula per adquirir la competència digital de l’alumnat i la millora en la resta de competències, liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura digital.

Justificació

El pla vol aprofundir en la potencialitat de les tecnologies digitals al servei de l’aprenentatge i, alhora, donar resposta a la preocupació social creixent al voltant de l’ús de la tecnologia mòbil. És per això que el pla farà partícips també les famílies, els centres, el professorat, l’alumnat i els agents educatius de l’entorn.

L’ús eficient dels dispositius mòbils en l’educació comporta una triple perspectiva: com a objecte d’aprenentatge, per garantir el domini instrumental dels dispositius mòbils i l’adquisició de criteris per fer-ne un ús ètic, responsable i eficaç; com a recurs per a enriquir els processos d’ensenyament-aprenentatge, amb materials educatius digitals que contribueixen a millorar la presentació i l’adquisició dels continguts curriculars; i, també, com a context d’aprenentatge.

Finalitat

La finalitat del pla és desenvolupar un marc de cobertura d’educació digital per generar entorns de treball als centres del Servei d’Educació de Catalunya que ofereixin l’adquisició de la competència digital pròpia del segle XXI, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea i de la UNESCO.

L’actuació del Departament d’Educació pretén que els centres utilitzin la tecnologia digital i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu.

Objectius

  1. Acompanyar els centres i la comunitat educativa en el procés de transformació educativa
  2. Millorar la competència digital dels alumnes afavorint l’assoliment de les altres competències
  3. Posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia per assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat

Enllaç al pla Mòbils.edu