Aula multinivell

L’aula multinivell és un projecte singular que duu el nostre institut en col·laboració amb Smartfootball. És un aula a la qual assisteixen alumnes estrangers que combinen els estudis d’ESO amb la pràctica intensiva de l’esport a l’acadèmia de futbol internacional de Salou. Hi assisteixen alumnes de països com Austràlia, USA, Sudàfrica, Ucraïna o Malta.

A l’aula es treballa per projectes i s’utilitza com a llengua català, castellà i anglès. També es programen activitats conjuntes amb altres grups i nivells que enriqueixen el treball dels nostres alumnes i incentiven l’ús de l’anglès.

 

Preparant la visita dels alumnes de les escoles de primària

Disseny i construcció de robots

Projecte de cinemàtica a l’aula multinivell