VISITA DE L’ALCALDE I LA REGIDORA D’ENSENYAMENT

Divendres passat vam rebre la visita del Sr. Pere Granados, alcalde de Salou, i la Sra. Julia Gómez, regidora d’Ensenyament per a conèixer com ha estat l’inici de curs al Marta Mata.

Va ser una visita molt diferent a la de cursos anteriors ja que per les mesures de seguretat davant la COVID no han pogut visitar aules per saludar alumnat i professorat.

Des d’aquí transmetem a tota la comunitat escolar el suport i agraiment de l’Ajuntament a la nostra tasca educativa.

Gràcies Sr alcalde i regidora !