PREAVALUACIÓ A l’ESO

Ja podeu accedir a l’informe de preavaluació del vostre fill/a dins la plataforma ieduca. L’informe de preavaluació és un informe orientatiu sobre com ha iniciat el vostre fill/a aquest curs a fi i efecte de mantenir-vos informats dels seus progressos. Per emetre l’informe, cal que l’alumne hagi tingut una assistència continuada al centre durant aquest primer mes de classe.

Us adjuntem aquest video sobre com accedir als informes de la plataforma.

Per a qualsevol consulta o incidència podeu contactar amb el tutor/a del vostre fill/a.