ERASMUS DAYS EXHIBITION

Aquests dies estem celebrant els Erasmus days a l’institut i ho fem practicant esport (amb les mesures de seguretat i protecció que recomana salut) i preparant una exposició sobre nutrició.
Els nostres alumnes, dins del projecte Erasmus “Healthier minds, smarter minds”, han estudiat els diferents nivell de sucre d’aliments molt coneguts i han fet la seva equivalència amb terrossos de sucre per a crear una exposició molt visual que ens ha de conscienciar de la importància de menjar i viure saludablement.
Els projectes Erasmus són projectes finançats per la Unió Europea en el qual diversos països treballen un mateix tema de manera transversal.
Happy Erasmus days!!!