EL REPTE DE LES PARAULES DE LA SETMANA

Des de primers d’octubre hem posat en marxa amb moltíssima illusió un nou projecte anomenat: “La paraula de la setmana” Es tracta d’una iniciativa dissenyada des de la coordinació de llengües per fer partícip a tot l’alumnat i professorat de l’ESO. L’objectiu principal és prestar atenció especial a determinades paraules que presenten alguna dificultat, ja sigui per motius ortogràfics, per confusió al comparar-la amb altres llengües, o bé perquè són paraules que resulten interessants per introduir o repassar alguna norma o qüestió lingüística, semàntica, etc. La coordinació de llengües ha fet una tria de paraules en els tres idiomes (català, castellà i anglès) per a tot el curs. Aquestes paraules són exposades setmanalment en totes i cadascuna de les aules d’ESO, així com a l’entrada i passadissos

Considerem que el simple fet de poder contemplar-les durant tota una setmana fa un bon servei a la memòria visual.  Els professors les  incorporen a  les seves respectives classes incidint en algun aspecte que tingui a veure amb la matèria que s’estigui treballant en aquell moment.  Per complementar aquesta tasca es dissenya un pòster interactiu amb links que poden resultar interessants (des de poesies, contes, fragments de pel.lícules, cançons, dites, informació ortogràfica, gramatical, etc…) S’hi pot accedir a traves de la pàgina web del institut. Al clicar-hi al damunt s’amplia la foto  i es pot interactuar.

Per les vacances de Nadal proposem un repte a tot l’alumnat d’ESO. Es tracta de fer un escrit en qualsevol dels tres idiomes representats (català, castellà o anglès) i en qualsevol format (narrativa, poesia, diàleg) que incorpori les 8 paraules que s’han treballat fins ara. Aquest escrit pot anar acompanyat d’imatges visuals, dibuixos, fotos No ha de superar la mida de tres DIN4 i es pot enviar per correu (en pdf, word o jpg) a coordinacio.llengues.insrdt@gmail.como bé en un sobre tancat a la consergeria de l’institut abans del dimecres 13 de gener.

Us animem a tots a participar i a explorar la vostra imaginació i creativitat.!!