Olimpíades d’economia

Dimecres 17 de març vaig viure una experiència única, poder participar a les Olimpíades d’Economia. La preparació per dur a terme les proves va ser feixuga i en alguns àmbits difícil, però amb esforç i treball diari tothom ho pot aconseguir. Al moment de realitzar la prova es notava la bona organització de la Universitat Rovira i Virgili, no obstant això m’hagués agradat anar presencialment a les Olimpíades d’Economia.
Agraeixo haver viscut l’experiència i animo a tothom a viure-la.

Paula Flores Llorca.

2n Bat B