Electromecànica de vehicles automòbils

mesinfo

 

DURADA: 2000 hores en 2 cursos (FP DUAL)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:

 • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
 • Operari o operària d’ITV.
 • Instal·lador o instal·ladora d’accessoris a vehicles.
 • Operari o operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànic Electromecànic de motocicletes.
 • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d’equips de diagnosi.

CAMP PROFESSIONAL:

L’àmbit professional i de treball d’aquest tècnic serà tot tipus d’empresa on es realitzi el manteniment i reparació de vehicles autopropulsats. Podrà ocupar els llocs de treball mecànic d’automòbils, electricista d’automòbils, mecànic d’equips Diesel, instal.lador d’accessoris, mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques, mecànic de motocicletes, mecànic de vehicles pesants, electricista de vehicles pesants.

Mòduls:

 • Motors
 • Sistemes auxiliars del motor
 • Circuits de fluids, suspensió i direcció
 • Sistemes de transmissió i frenada
 • Sistemes de càrrega i arrencada
 • Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
 • Sistemes de seguretat i confortabilitat
 • Mecanitzat bàsic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Mecànica específica de la motocicleta
 • Vehicles híbrids i elèctrics

Amb aquesta titulació s’obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d’equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.

Normativa:

Decret 185/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles automòbils. (DOGC núm. 186, de 25.8.2015)