Gestió administrativa

DURADA: 2 CURSOS (2000 hores)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió.

REFERENT EUROPEU: CINE-3

(Classificació Internacional Normalitzada d’ Educació)

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PERSONALS I SOCIALS:

1. Tramitar i elaborar documents i comunicacions, internes o externes, en els circuits de l’empresa.

2. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents seguint les tècniques apropiades.

3. Registrar comptablement la documentació.

4. Realitzar gestions administratives de tresoreria, de les àrees de selecció i formació dels recursos humans, de gestió laboral i determinades obligacions fiscals seguint les normes de la gerència.

5. Desenvolupar activitats d’atenció al client/ usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

6. Aplicar protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu.

7. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes establertes.

8. Mantenir l’esperit d’innovació, de millora i d’actualització de coneixements, amb una actitud critica i responsable.

9. Exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals.

10. Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i auto ocupació.

11. Participar en les activitats de l’empresa amb respecte i tolerància.

12. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals.

13. Participar en el treball en equip.

 

ENTORN PROFESSIONAL:

Aquest professional pot exercir la seva activitat en grans i petites empreses, en qualsevol sector de l’activitat, i particularment en el sector serveis, també en les administracions públiques.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:

Auxiliar administratiu
Ajudant d’oficina
Administratiu comercial
Auxiliar administratiu de gestió de personal
Auxiliar administratiu de les administracions públiques
Recepcionista

MÒDULS PROFESSIONALS:

M1 Comunicació empresarial i atenció al client.
M2 Operacions administratives de compravenda.
M3 Operacions administratives de recursos humans
M4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
M5 Tècnica comptable.
M6 Tractament de la documentació comptable.
M7 Tractament informàtic de la informació.
M8 Operacions administratives de suport.
M9 Anglès.
M10 Empresa i administració.
M11 Empresa a l’aula.
M12 Formació i orientació laboral.
M13 FCT ( Formació en centres de treball)