Activitats comercials

DURADA: 2000 Hores

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PERSONALS I SOCIALS:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per comercialitzar productes i/o serveis i per gestionar un establiment comercial.

ENTORN PROFESSIONAL:

Comerços a l’engròs i al detall;
Departaments comercials;
Magatzems d’empreses industrials, i
Serveis i immobiliàries.

Mòduls:

Dinamització del punt de venda
Gestió de compres
Gestió d’un petit comerç
Processos de venda
Serveis d’atenció comercial
Administració i gestió d’un petit establiment comercial
Aplicacions informàtiques de propòsit general
Tècniques de magatzem
Venda tècnica
Anglès
Aplicacions informàtiques per al comerç
Comerç electrònic
Màrqueting en l’activitat comercial
Formació i orientació laboral
Síntesi d’activitats comercials
Formació en centres de treball