Màrqueting i Publicitat

DURADA: 2000 Hores

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

MÒDULS:

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari
 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa
 • Investigació Comercial
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial
 • Llançament de Productes i Serveis
 • Màrqueting Digital
 • Mitjans i Suports de Comunicació
 • Polítiques de Màrqueting
 • Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments de Màrqueting
 • Anglès
 • Formació i Orientació Laboral
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat
 • Formació en Centres de Treball

 

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • assistent o assistenta del cap de producte;
 • tècnic o tècnica de màrqueting;
 • tècnic o tècnica en publicitat;
 • tècnic o tècnica en relacions públiques;
 • organitzador o organitzadora d’esdeveniments de màrqueting i comunicació;
 • auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;
 • controlador o controladora d’emissió en mitjans de comunicació;
 • tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;
 • tècnic o tècnica en treballs de camp;
 • inspector o inspectora d’enquestadors;
 • agent d’enquestes i censos;
 • codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats;
 • responsable de promocions punt de venda;
 • especialista en implantació d’espais comercials.