Projecte de participació

L’Institut de Gurb dóna molta importància a la participació i treballa amb altres entitats, com per exemple els ajuntaments, les escoles de primària, l’arxiu municipal, el casal d’avis i algunes ONGs locals, entre d’altres, amb l’objectiu de formar ciutadans responsables.

El projecte de participació de l’Institut de Gurb s’anomena Prendre partit i comprèn diferents escenaris. Per una banda, els alumnes participen a l’aula, especialment amb el projecte de tutoria, la participació en el procés d’avaluació i el treball cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals. Els alumnes també participen al centre, amb el projecte del servei comunitari intern, i a l’entorn, amb els projectes “Ecoesperança” i Servei Comunitari (extern). Finalment, el centre també treballa la cituadania global amb els projectes de servei comunitari internacionals i els projectes “Let’s balance our world” i “De Font en Font”.

El projecte Prendre Partit de l’Institut de Gurb va ser el guanyador del premi Participa a l’Escola 2015. El premi, que selecciona les millors experiències de participació i de foment dels valors democràtics de l’escola, fou atorgat per Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya en aquell moment.