Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Institut està format per:

 • Director: Francesc Giménez
 • Cap d’estudis: Guillem Riera
 • Secretària: Anna Collelldemont
 • Representants del professorat: Albert Barniol, Núria Samsó, Núria Vidal, Pere Vila, Núria Capdevila, Sílvia Cabarrocas i Montse Ferrer
 • Representant del PAS: Marta Font
 • Representants de les famílies: Jaume Salat, Lluís Baulenas i Joan Martínez
 • Representant de l’AMPA: Laura Aguilera
 • Representants dels ajuntaments: Núria Anglada (Gurb), Txevi Rovira (Santa Eulàlia de Riuprimer), Elisabet Munts (Sant Bartomeu del Grau) i David Camacho (Muntanyola)
 • Representant dels alumnes: Ona Creixans, Judit Martínez i Nil Ceamanos

 

Comissions del Consell Escolar

Comissió permanent Director: Francesc Giménez

Representant de l’Ajuntament de Gurb: Núria Anglada

Representant de les famílies: Joan Martínez

Representant del professorat: Núria Samsó

Comissió econòmica Director: Francesc Giménez

Secretària: Anna Collelldemont

Representant de l’AMPA: Núria Segalés

Representant dels alumnes: Ona Creixans

Representant de les famílies: Jaume Salat

Comissió social Director: Francesc Giménez

Representant de l’AMPA: Imma Martínez

Representant de les famílies: Lluís Baulenas

Representants del professorat: Albert Barniol i Sílvia Cabarrocas

 

Acords del Consell Escolar

Data Acords
22/10/2019
 • Aprovació de les comissions del Consell Escolar.
 • Aprovació de les NOFC.
 • Aprovació del projecte d’innovació MUFPS.
 • Aprovació de la PGA del curs 2019-20.
21/01/2020
 • Aprovació de la liquidació de l’exercici 2019.
 • Aprovació del pressupost de l’exercici 2020.
 • Actualització d’activitats i sortides.
 • Aprovació de l’actualització de les NOFC, a les que s’han afegit els punts següents:
  • 4.2.3. Assignació d’optatives.
  • 4.2.4. Participació en sortides, viatges i intercanvis.
  • 6.5. Auxiliar d’educació o vetllador/a.
  • 6.6. Auxiliar de conversa.
  • 7.6.4. Pagament de desplaçaments i dietes del professorat.
  • 7.6.5. Famílies amb problemes socioeconòmics.
12/05/2020
 • Presentació de les actuacions realitzades durant la situació de confinament.
 • Presentació dels percentatges d’absentisme, problemes de connectivitat, intervenció dels serveis socials i ús del vetllador durant el confinament.
 • Explicació del retorn de la quota de la matrícula i de sortides dels diferents cursos.
 • Presentació de l’oferta de places per a la preinscripció del curs 2020-21: 82 places a 1r d’ESO, 6 de les quals són de NEE, i 3 places a 4t d’ESO.
 • Informació de la preauditoria que es realitzarà el dia 19 de maig.
 • Participació a premis i concursos durant el curs 2019-20. 
22/07/2020
 • Presentació de les dades de preinscripció i matrícula pel curs 2020-21.
 • Aprovació de la quota pel curs 2020-21.
 • Aprovació dels ajudes de transport pel curs 2020-21.
 • Presentació i aprovació del calendari de festes pel curs 2020-21.
 • Aprovació de la jornada continuada pel curs 2020-21.
 • Aprovació de la proposta de plantilles pel curs 2020-21.
 • Aprovació de la participació del centre al Laboratori de Transformació Educativa.
 • Presentació dels resultats del 3r trimestre en confinament.
 • Presentació i aprovació del Pla d’organització pel curs 2020-21.
13/10/2020
 • Presentació de la Memòria del curs 2019-20.
 • Aprovació de l’actualització de les NOFC.
 • Presentació i aprovació de la PGA del curs 2020-21.
  • Aprovació de les activitats i sortides del curs 2020-21.
  • Aprovació de les activitats extraescolars del curs 2020-21.
 • Actualització de les dades de matrícula del curs 2020-21.
 • Informació sobre les convalidacions del curs 2020-21.
 • Informació sobre la renovació del Consell Escolar.
 • Dinamització dels patis. 
26/01/2021
 • Presentació dels nous membres del sector alumnat del Consell Escolar.
 • Aprovació de la liquidació de l’any 2020.
 • Aprovació del pressupost de l’any 2021.
 • Presentació dels efectes de la COVID al centre durant el primer trimestre i dels protocols a seguir en els casos d’alumnat confinat.
 • Presentació dels resultats de l’auditoria interna del dijous 14 de gener i del dilluns 18 de gener del 2021.
04/05/2021
 • Presentació i aprovació de l’actualització del PEC.
 • Presentació i aprovació de l’actualització de les NOFC.
 • Aprovació de la sol·licitud del centre de participar al programa d’innovació RCS.
 • Proposta de l’alumnat d’ampliació de l’aparcament de motos.  
29/06/2021
 • Valoració del curs 2020-21.
 • Dades i quota de matriculació del curs 2020-21.
 • Ajuts de transport del curs 2021-22.
 • Calendari del curs 2021-22.
 • Aprovació de la jornada continuada per al curs 2021-22.
 • Plantilla curs 2021-22.
 • Organització curs 2021-22.
 • Comiat dels membres del Consell Escolar que acaben l’etapa a l’Institut.