Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Institut està format per:

 • Director: Francesc Giménez
 • Cap d’estudis: Guillem Riera
 • Secretària: Anna Collelldemont
 • Representants del professorat: Albert Barniol, Núria Samsó, Núria Vidal, Pere Vila, Núria Capdevila, Sílvia Cabarrocas i Montse Ferrer
 • Representant del PAS: Marta Font
 • Representants de les famílies: Jaume Salat, Lluís Baulenas i Joan Martínez
 • Representant de l’AMPA: Laura Aguilera
 • Representants dels ajuntaments: Núria Anglada (Gurb), Iñaki Castillo (Santa Eulàlia de Riuprimer), Elisabet Munts (Sant Bartomeu del Grau) i David Camacho (Muntanyola)
 • Representant dels alumnes: Artur Figuerola, Ona Creixans i Gerard Morán

 

Comissions del Consell Escolar

Comissió permanent Director: Francesc Giménez

Alcalde de Gurb: Josep Casassas

Representant de les famílies: Joan Martínez

Representant del professorat: Núria Samsó

Comissió econòmica Director: Francesc Giménez

Secretària: Anna Collelldemont

Representant de l’AMPA: Núria Segalés

Representant dels alumnes: Ona Creixans

Representant de les famílies: Jaume Salat

Comissió social Director: Francesc Giménez

Representant de l’AMPA: Imma Martínez

Representant de les famílies: Lluís Baulenas

Representants del professorat: Albert Barniol i Sílvia Cabarrocas

 

Acords del Consell Escolar

Curs 2019-20
Data Acords
22/10/2019
 • Aprovació de les comissions del Consell Escolar.
 • Aprovació de les NOFC.
 • Aprovació del projecte d’innovació MUFPS.
 • Aprovació de la PGA del curs 2019-20.