Organigrama

L’Institut de Gurb està organitzat a través de l’organigrama següent:

 

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Cap d’estudis: Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Coordinadora pedagògica: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Secretària: Anna Collelldemont (anna.collelldemont@institutdegurb.cat)

 

COORDINACIONS

 • Coordinació de qualitat: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Coordinació d’Atenció a la Diversitat: Sílvia Cabarrocas (scabarrocasco@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de convivència: Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de riscos laborals: Pep Batalla (pep.batalla@institutdegurb.cat)
 • Coordinació TAC: Josep Rubió (josep.rubio@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de l’àmbit de participació: Carles Anguera (canguera3@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de l’àmbit lingüístic: Marta Capdevila (marta.capdevila@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de l’àmbit STEAM: Anna Solernou (asolernou@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de comunicació: Núria Bover (nbover@institutdegurb.cat)
 • Coordinació d’activitats i sortides: Albert Barniol (albert.barniol@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de projectes STEAM: Carola Montagut (carola.montagut@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de mobilitat: Núria Capdevila (ncapdevilaca@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de biblioteca: Núria Capdevila i Paula Maestre (biblioteca@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de tutors de 1r d’ESO: Núria Vidal (nvidal@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de tutors de 2n d’ESO: Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de tutors de 3r d’ESO: Albert Barniol (albert.barniol@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de tutors de 4t d’ESO: Ester Torres (ester.torres@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA

 • Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Marta Capdevila (marta.capdevila@institutdegurb.cat)
 • Carles Anguera (canguera3@institutdegurb.cat)
 • Anna Solernou (asolernou@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Sílvia Cabarrocas (scabarrocasco@institutdegurb.cat)
 • Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Cristina Roca (cristina.roca@institutdegurb.cat)
 • Núria Vidal (nvidal@institutdegurb.cat)
 • Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)
 • Albert Barniol (albert.barniol@institutdegurb.cat)
 • Ester Torres (ester.torres@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 • Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ DE QUALITAT

 • Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Anna Collelldemont (anna.collelldemont@institutdegurb.cat)
 • Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Núria Bover (nbover@institutdegurb.cat)
 • Ester Torres (ester.torres@institutdegurb.cat)
 • Carola Montagut (carola.montagut@institutdegurb.cat)
 • Sandra Lacruz (sandra.lacruz@institutdegurb.cat)
 • Juanma Pozuelo (juanma.pozuelo@institutdegurb.cat)

 

ÀMBITS I DEPARTAMENTS

 • Àmbit lingüístic
  • Cap d’àmbit: Marta Capdevila
  • Departaments:
   • Lletres:
    • Cap de departament: Montse Ferrer
    • Professorat de llengua catalana: Núria Bover, Núria Capdevila, Montse Ferrer i Berta Fortiana
    • Professorat de llengua castellana: Marta Capdevila, Paula Maestre i Aleix Crosa
   • Llengües estrangeres:
    • Cap de departament: Isabel Palacio
    • Professorat d’anglès: Núria Samsó, Isabel Palacio, Núria Capdevila, Ada Colomer i Cèlia Revilla
    • Professorat d’alemany: David Blázquez
    • Professorat de francès: Ada Colomer
   • Orientació:
    • Cap de departament: Sílvia Cabarrocas
    • Professorat d’orientació: Cristina Roca i Sílvia Cabarrocas
 • Àmbit STEAM
  • Cap d’àmbit: Anna Solernou
  • Departaments:
   • Ciències:
    • Cap de departament: Carola Montagut
    • Professorat de ciències: Guillem Riera, Anna Solernou, Carola Montagut i Laia Torralba
   • Tecnologia:
    • Cap de departament: Núria Vidal
    • Professorat de tecnologia: Francesc Giménez, Núria Vidal i Josep Rubió
   • Matemàtiques:
    • Cap de departament: Ester Torres
    • Professorat de matemàtiques: Anna Collelldemont, Roser Roca, Ester Torres i Juanma Pozuelo
   • Visual i plàstica: Emma Sató
   • Educació física:
    • Cap de departament: Pere Vila
    • Professorat d’educació física: Pere Vila i Albert Barniol
   • Música: Carles Planas
 • Àmbit de participació:
  • Cap d’àmbit: Carles Anguera
  • Departament de ciències socials:
   • Cap de departament: Sandra Lacruz
   • Professorat de ciències socials: Pep Batalla, Carles Anguera,Sandra Lacruz i Elisabet López

 

TUTORIES

 • 1r A: Pere Vila (pere.vila@institutdegurb.cat) i Emma Sató (emma.sato@institutdegurb.cat)
 • 1r B: Pep Batalla (pep.batalla@institutdegurb.cat) i Núria Vidal (nvidal@institutdegurb.cat)
 • 1r C: Núria Capdevila (ncapdevilaca@institutdegurb.cat) i Aleix Crosa (aleix.crosa@institutdegurb.cat)
 • 1r D: Sílvia Cabarrocas (scabarrocasco@institutdegurb.cat) i Laia Torralba (laia.torralba@institutdegurb.cat)
 • 2n A: Carles Planas (cplanas5@institutdegurb.cat) i Cèlia Revilla (celia.revilla@institutdegurb.cat)
 • 2n B: Anna Collelldemont (anna.collelldemont@institutdegurb.cat) i Núria Bover (nbover@institutdegurb.cat)
 • 2n C: Carola Montagut (carola.montagut@institutdegurb.cat) i Ada Colomer (ada.colomer@institutdegurb.cat)
 • 2n D: Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat) i Elisabet López (elisabet.lopez@institutdegurb.cat)
 • 3r A: Josep Rubió (josep.rubio@institutdegurb.cat) i Isabel Palacio (isabel.palacio@institutdegurb.cat)
 • 3r B: Carles Anguera (canguera3@institutdegurb.cat) i Paula Maestre (paula.maestre@institutdegurb.cat)
 • 3r C: Albert Barniol (albert.barniol@institutdegurb.cat) i Montse Ferrer (montse.ferrer@institutdegurb.cat)
 • 3r D: Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat) i Juanma Pozuelo (juanma.pozuelo@institutdegurb.cat)
 • 4t A: Anna Solernou (asolernou@institutdegurb.cat) i Sandra Lacruz (sandra.lacruz@institutdegurb.cat)
 • 4t B: Ester Torres (ester.torres@institutdegurb.cat) i Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • 4t C: Marta Capdevila (marta.capdevila@institutdegurb.cat), Berta Fortiana (berta.fortiana@institutdegurb.cat) i David Blázquez (david.blazquez@institutdegurb.cat)

 

PAS

 • Administrativa: Marta Font
 • Conserges: Josep Tauste i Lluís Prat

 

CONSELL ESCOLAR

 • Director: Francesc Giménez
 • Cap d’estudis: Guillem Riera
 • Secretària: Anna Collelldemont
 • Representants del professorat: Albert Barniol, Núria Samsó, Núria Vidal, Pere Vila, Núria Capdevila, Sílvia Cabarrocas i Montse Ferrer
 • Representant del PAS: Marta Font
 • Representants de les famílies: Jaume Salat, Lluís Baulenas i Joan Martínez
 • Representant de l’AMPA: Laura Aguilera
 • Representants dels ajuntaments: Núria Anglada (Gurb), Iñaki Castillo (Santa Eulàlia de Riuprimer), Elisabet Munts (Sant Bartomeu del Grau) i David Camacho (Muntanyola)
 • Representant dels alumnes: Ona Creixans