Organigrama

L’Institut de Gurb està organitzat a través de l’organigrama següent:

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Cap d’estudis: Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Coordinadora pedagògica: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Secretària: Anna Collelldemont (anna.collelldemont@institutdegurb.cat)

 

COORDINACIONS

 • Coordinació de qualitat: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de convivència: Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de riscos laborals: Arnau Fluvià (arnau.fluvia@institutdegurb.cat)
 • Coordinació digital: Josep Rubió (josep.rubio@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de comunicació: Núria Bover (nbover@institutdegurb.cat)
 • Coordinació d’activitats i sortides: Albert Barniol (albert.barniol@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de mobilitat: Ada Colomer (ada.colomer@institutdegurb.cat)
 • Coordinació de biblioteca: Núria Capdevila i Paula Maestre (biblioteca@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA

 • Director: Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Coordinadora pedagògica: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Cap pedagògica de 1r d’ESO: Laia Torralba (laia.torralba@institutdegurb.cat)
 • Cap pedagògica de 2n d’ESO: Carola Montagut (carola.montagut@institutdegurb.cat)
 • Cap pedagògic de 3r d’ESO: Josep Rubió (josep.rubio@institutdegurb.cat)
 • Cap pedagògica de 4t d’ESO: Marta Capdevila (marta.capdevila@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Coordinadora pedagògica: Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Orientadores: Cristina Roca (cristina.roca@institutdegurb.cat) i Agnès Uró (agnes.uro@institutdegurb.cat)
 • Cap de tutors de 1r d’ESO: Núria Vidal (nvidal@institutdegurb.cat)
 • Cap de tutors de 2n d’ESO: Pere Vila (pere.vila@institutdegurb.cat)
 • Cap de tutors de 3r d’ESO: Montse Ferrer (montse.ferrer@institutdegurb.cat)
 • Cap de tutors de 4t d’ESO: Juanma Pozuelo (juanma.pozuelo@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 • Director: Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Cap d’estudis: Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Coordinadora de convivència: Roser Roca (roser.roca@institutdegurb.cat)

 

COMISSIÓ DE QUALITAT

 • Francesc Giménez (francesc.gimenez@institutdegurb.cat)
 • Guillem Riera (guillem.riera@institutdegurb.cat)
 • Anna Collelldemont (anna.collelldemont@institutdegurb.cat)
 • Núria Samsó (nuria.samso@institutdegurb.cat)
 • Núria Bover (nbover@institutdegurb.cat)
 • Carola Montagut (carola.montagut@institutdegurb.cat)
 • Sandra Lacruz (sandra.lacruz@institutdegurb.cat)
 • Juanma Pozuelo (juanma.pozuelo@institutdegurb.cat)

 

ÀMBITS I DEPARTAMENTS

 • Àmbit lingüístic
  • Cap d’àmbit: Marta Capdevila
  • Departaments:
   • Lletres:
    • Cap de departament: Montse Ferrer
    • Professorat de llengua catalana: Núria Bover, Núria Capdevila, Montse Ferrer i Robert Puig
    • Professorat de llengua castellana: Marta Capdevila, Paula Maestre i Aleix Crosa
   • Llengües estrangeres:
    • Cap de departament: Isabel Palacio
    • Professorat d’anglès: Núria Samsó, Isabel Palacio, Ada Colomer i Ester Bayón
    • Professorat d’alemany: David Blázquez
    • Professorat de francès: Ada Colomer
   • Orientació:
    • Professorat d’orientació: Cristina Roca i Agnès Uró
 • Àmbit STEAM
  • Cap d’àmbit: Francesc Giménez
  • Departaments:
   • Ciències:
    • Cap de departament: Carola Montagut
    • Professorat de ciències: Guillem Riera, Carola Montagut, Laia Torralba i Arnau Fluvià
   • Tecnologia:
    • Cap de departament: Núria Vidal
    • Professorat de tecnologia: Francesc Giménez, Núria Vidal, Josep Rubió i Moisès Mir
   • Matemàtiques:
    • Cap de departament: Juanma Pozuelo
    • Professorat de matemàtiques: Anna Collelldemont, Roser Roca, Juanma Pozuelo i David Capsada
   • Educació física:
    • Cap de departament: Pere Vila
    • Professorat d’educació física: Pere Vila i Albert Barniol
 • Àmbit de participació:
  • Cap d’àmbit: Carles Anguera
  • Ciències socials:
   • Cap de departament: Sandra Lacruz
   • Professorat de ciències socials: Carles Anguera, Sandra Lacruz, Elisabet López i Darío Anguita
  • Visual i plàstica: Carme Jiménez
  • Música: Carles Planas

 

TUTORIES

 • 1r A: Núria Bover i Carme Jiménez
 • 1r B: Núria Vidal i Agnès Uró
 • 1r C: Ada Colomer i Anna Collelldemont
 • 1r D: Darío Anguita i Laia Torralba
 • 2n A: Paula Maestre i Pere Vila
 • 2n B: Carles Planas i Roser Roca
 • 2n C: Núria Capdevila i Elisabet López
 • 2n D: Ester Bayón i Carola Montagut
 • 3r A: Montse Ferrer i Aleix Crosa
 • 3r B: Isabel Palacio i Josep Rubió
 • 3r C: Guillem Riera i Arnau Fluvià
 • 3r D: Carles Anguera i David Capsada
 • 4t A: Albert Barniol i Marta Capdevila
 • 4t B: David Blázquez, Robert Puig i Núria Samsó
 • 4t C: Sandra Lacruz, Moisès Mir i Juanma Pozuelo

 

PAS

 • Administrativa: Marta Font
 • Conserges: Josep Tauste i Lluís Prat

 

CONSELL ESCOLAR

 • Director: Francesc Giménez
 • Cap d’estudis: Guillem Riera
 • Secretària: Anna Collelldemont
 • Representants del professorat: Albert Barniol, Núria Samsó, Núria Vidal, Pere Vila, Núria Capdevila i Montse Ferrer
 • Representant del PAS: Marta Font
 • Representants de les famílies: Jaume Salat, Lluís Baulenas
 • Representant de l’AMPA: Laura Aguilera
 • Representants dels ajuntaments: Núria Anglada (Gurb), Txevi Rovira (Santa Eulàlia de Riuprimer), Elisabet Munts (Sant Bartomeu del Grau) i David Camacho (Muntanyola)
 • Representant de l’alumnat: (pendents de renovació)