Centre formador de pràctiques del MUFPS

El curs 2019-20, l’Institut de Gurb va entrar a formar part del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS). La finalitat d’aquest programa és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.

Els objectius del programa són els següents:

  • Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
  • Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
  • Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.
  • Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

A continuació, mostrem les opinions d’alguns dels estudiants del MUFPS que el curs 2019-20 van fer les pràctiques a l’Institut de Gurb: