Dades del centre

  • Nom: Institut de Gurb
  • Codi de centre: 08068380
  • Adreça de correu electrònic: a8068380@xtec.cat.
  • NIF: Q0801790G
  • Adreça: carrer de l’Olivera, s/n, 08503 Gurb (Barcelona)
  • Telèfon: 938897572
  • Número de compte (per pagar sortides): ES32 0081 1879 8700 0102 1507 (Banc de Sabadell)