Banc de rúbriques Avaluar per aprendre

Benvinguts i benvingudes al banc de rúbriques Avaluar per aprendre de l’Institut de Gurb!

Aquesta pàgina ha estat creada amb la col·laboració de tot el professorat de l’Institut de Gurb i pretén ser un banc de recursos d’avaluar per aprendre que posem a disposició de tota la comunitat educativa, amb la convicció que compartir és la millor manera d’avançar i millorar plegats. Desitgem que us resulti interessant!

 

Avaluar per aprendre

La recerca en el camp de l’avaluació per aprendre ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els aprenents entenen clarament allò que s’espera que aprenguin, reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo, i s’involucren en les tasques escolars: prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels seus errors i saben autoregular-se.

Les rúbriques d’avaluació

Les rúbriques d’avaluació són uns documents presentats en forma de taules que permeten objectivitzar el procés d’avaluació d’activitats concretes i oferir a l’alumnat informació detallada de què i com s’avaluaran les seves activitats.

A continuació us mostrem una plantilla de rúbrica elaborada pel claustre de professors de l’institut de Gurb, i sis punts que resumeixen bones pràctiques de la utilització i realització de rúbriques d’avaluació.

Bones pràctiques en la utilització i realització de rúbriques:

  • Presentar la rúbrica abans de realitzar l’activitat d’avaluació.
  • Si volem que l’alumnat participi de la creació de les rúbriques, cal que tinguin un nivell d’expertesa òptim.
  • Seleccionar amb cura les categories que avaluarem (avaluar massa categories pot resultar contraproduent).
  • Permetre a l’alumnat realitzar autoavaluacions i coavaluacions.
  • Permetre a l’alumnat tornar a lliurar les activitats després d’haver estat avaluades.
  • L’impacte visual produït per molta informació organitzada en forma de taula pot ser un inconvenient. Es recomana espaiar la informació, crear subcategories per evitar paràgrafs molt extensos, utilitzar un codi de colors que determini la importància de les categories, ressaltar el que considerem més important, etc.

 

Les nostres rúbriques

Avaluació de competències de l’àmbit lingüístic

Avaluació de competències de l’àmbit STEAM

Avaluació de competències de l’àmbit de participació

Avaluació del professorat

 

Recursos

En aquesta secció hem recollit una sèrie de documents que creiem que poden ser de gran ajuda per introduir-se en la metodologia d’avaluar per aprendre.