Projecte STEAM

Resultat d'imatges de steam

L’STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) és un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes reals potenciant les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques per tal de promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat, no sols des de les pròpies àrees sinó també des d’una visió transversal.

Amb aquest objectiu hem creat una assignatura de 4 hores setmanals que engloba les matèries de tecnologia, matemàtiques i ciències. En aquesta matèria treballem per projectes en grups cooperatius per tal que els alumnes aprenguin, a més dels continguts de les matèries en sí, la competència de treballar en equip, tan important per a la seva futura inserció en el món laboral. Aquesta nova matèria no té un llibre de text sinó que elaborem projectes a través de webs o bé utilitzem l’aula virtual de l’institut.

Podeu veure alguns exemples dels projectes que hem realitzat a les webs següents:

A part de treballar les competències de les matèries de tecnologia, ciències i matemàtiques també treballem les competències transversals: personal i social i digital.

Podeu veure el resultat d’un treball sobre el reciclatge elaborat al propi institut per un grup d’alumnes de la matèria STEAM on l’alumnat explica els resultats obtinguts mitjançant un vídeo per tal de treballar la competència digital. En aquest vídeo, podreu veure com expliquen els resultats que han obtingut del seu estudi i les orientacions que els donen per tal de millorar.

Uns deixem algunes imatges d’un treball sobre com els GPS calculen la nostra localització: