Projecte STEAM

Resultat d'imatges de steam

L’STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) és un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes reals, per trobar solucions realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Aquest nou model utilitza paràmetres com la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball en equip i el mètode assaig-error, i es basa amb connexions amb el món real, projectes rigorosos com a eix central del currículum, el treball coooperatiu, el protagonisme de l’alumnat i la verificació dels resultats i visió crítica.