Programa experimental EOI

 

L’Institut de Gurb és un dels 39 centres seleccionats a nivell de Catalunya que formen part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements en llengües estrangeres. Es tracta d’un nou programa creat pel Departament d’Ensenyament que té l’objectiu de millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris. A través d’aquest programa, els alumnes interessats poden certificar els nivells B1 i B2 de les diferents llengües estrangeres, que en el nostre cas són, de moment, l’anglès i l’alemany.

El programa ofereix formació específica sobre les proves de certificació al professorat de llengües estrangeres de tots els centres participants. A més a més, el programa preveu una col·laboració entre els centres participants i les Escoles Oficials d’Idiomes i facilita la creació d’una xarxa de col·laboració entre els centres d’un mateix territori i les seves EOI de referència (en el nostre cas, l’EOI d’Osona).

Creiem que la participació en aquest programa és una molt bona oportunitat pels nostres alumnes i també pel nostre centre, ja que ens permetrà avançar molt en la línia del plurilingüisme que el centre s’ha proposat.