Preinscripció curs 2020-21

Degut a la situació actual de confinament, la preinscripció escolar per al proper curs 2020-21 es realitzarà preferiblement de manera telemàtica. Per casos excepcionals, a partir del 20 de maig es podrà realitzar també de manera presencial amb cita prèvia. A continuació trobareu tota la informació.

 

Preinscripció telemàtica

Dates: del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.

Enllaç: aplicatiu de preinscripció (clicar on diu ‘Per internet’, a la part inferior de la pàgina, i després ‘Sol·licitud amb suport informàtic’)

Documentació

Per tal de fer efectiva la preinscripció cal enviar la documentació següent a l’adreça de correu electrònic
preinscripcio20-21@institutdegurb.cat. Termini de lliurament: 25 de maig.

 1. Resguard de la sol·licitud telemàtica (s’obté un cop finalitzada la preinscripció a través de l’aplicatiu).
 2. Document escanejat o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 3. Document escanejat o fotografia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet). Si la persona sol·licitant és estrangera, document escanejat o fotografia del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 4. Document escanejat o fotografia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, han d’enviar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

La preinscripció es dona per finalitzada quan la persona sol·licitant rep per correu electrònic la confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació. 

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a preinscripcio20-21@institutdegurb.cat o trucar al telèfon 661 228 126. Horari d’atenció telefònica: del 12 al 25 de maig de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h.

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

 

Preinscripció presencial (casos excepcionals)

Dates: del 20 al 22 de maig, ambdós inclosos.

Horari d’atenció al públic: matins – en horari acordat per cita prèvia.

Cita prèvia: preinscripcio20-21@institutdegurb.cat o 661 228 126 (del 12 al 25 de maig de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h).

Documentació

 1. Sol·licitud de preinscripció omplerta, si és possible.
 2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 3. Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet). Si la persona sol·licitant és estrangera, original i fotocòpia del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 4. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, han de presentar l’original i fotocòpia de la documentació que els acredita.
Protocol de seguretat 

  1. El centre assegurarà ventilació periòdica de les instal·lacions, instal·lació de mampares separadores de protecció i gel hidroalcohòlic. 
  2. Les persones que vinguin a realitzar la preinscripció hauran d’utilitzar obligatòriament mascaretes quirúrgiques o pantalles protectores facials i respectar la distància de seguretat de 2 metres amb totes les persones. 

 

Criteris de baremació

 • Criteris específics: adscripció al centre. Té preferència l’alumnat que procedeix de les escoles de primària adscrites a l’Institut de Gurb: Escoles de Gurb, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau i Santa Eulàlia de Riuprimer. Per al·legar el criteri específic no s’ha de presentar documentació.
 • Criteris generals

 

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2020-21

Fases Dates
Oferta inicial de places escolars 8 de maig
Presentació de sol·licituds en suport informàtic del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia del 20 al 22 de maig
Presentació de documentació fins al 25 de maig
Publicació de llistes amb la puntuació provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny
Publicació de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig del número per al desempat 9 de juny, a les 11 h
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició de les famílies) del 26 al 29 de juny
Oferta final de places escolars 6 de juliol
Publicació de llista d’admesos i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula del 13 al 17 de juliol
Publicació de les llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i admissió 30 de setembre

 

Barem provisional

A continuació adjuntem la llista de sol·licituds de preinscripció que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020.

Informe barem provisional

La consulta també es pot fer de manera individual a través del web Estudiar a Catalunya, en aquest enllaç.

Les reclamacions a la llista es podran fer del 2 al 5 de juny enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça preinscripcio20-21@institutdegurb.cat. El centre contestarà el correu justificant la recepció de la reclamació per a què el sol·licitant en tingui constància. El tràmit de la reclamació també es pot realitzar presencialment, per a casos excepcionals. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre per correu electrònic a preinscripcio20-21@institutdegurb.cat o trucant als telèfons 93 889 75 72 o 661 228 126 (horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h)