Preinscripció curs 2021-22

La preinscripció escolar per al proper curs 2021-22 es realitzarà de manera telemàtica. A continuació trobareu tota la informació.

 

Informació general

Dates: del 17 al 24 de març, ambdós inclosos.

Enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3

Novetats

 • A partir d’aquest curs, totes les sol·licituds són en format telemàtic. Per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar documentació presencialment al centre educatiu que s’esculli en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  •  Electrònica: cal identificació digital
  •  Suport informàtic: sense identificació digital

 

Sol·licitud electrònica

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, se’n pot generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil. Us expliquem com fer-ho:

Requisits:

 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc. identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària.
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
 • Disposar de targeta sanitària per a la identificació.

Instruccions:

 1. Accedir a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i seguir les instruccions per donar-se d’alta.
 2. Per utilitzar l’idCat Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil al web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit, en aquest cas, la sol·licitud de preinscripció. Tot seguit, es rep un missatge al telèfon, que conté una clau per validar el tràmit.

Una vegada identificats, cal entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que proporcionarà l’escola on està matriculat/da per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria dels casos, no caldrà fer res més, ni adjuntar cap tipus de documentació, ja que s’haurà fet l’intercanvi de dades amb totes les administracions implicades.

 

Sol·licitud en suport informàtic

Instruccions:

 1. Identificar l’alumne/a amb el seu número d’identificació d’alumne/a i omplir el formulari. A l’enviar-lo, es farà intercanvi de dades amb les administracions implicades.
 2. Adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que s’al·legui a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

 

Com emplenar la preinscripció

El vídeo següent explica pas a pas com emplenar la preinscripció:

 

En cas de dubte

En cas de dubte a l’hora d’omplir la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre per correu electrònic (secretaria@institutdegurb.cat) o per telèfon (93 889 75 72).

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.

També podeu consultar la guia de preinscripció i visualitzar el vídeo següent:

 

Informacions i/o recomanacions

 • És preferible fer la preinscripció a través de la sol·licitud electrònica.
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa sol·licitud. És preferible escanejar (ja que hi ha un límit de megabytes) o fotografiar amb baixa resolució.
 • El codi del centre és el 08068380; es necessita per indicar a quin centre vol fer-se la preinscripció.
 • Demanar al centre actual el número d’identificació de l’alumne/a a RALC per poder lligar la sol·licitud a l’expedient acadèmic i personal.
 • Cenyir-se al calendari establert. Lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini fa perdre tots els drets d’adscripció, i això comporta el risc de quedar-se sense plaça al centre.

 

Criteris de baremació

 • Criteris específics: adscripció al centre. Té preferència l’alumnat que procedeix de les escoles de primària adscrites a l’Institut de Gurb: Escoles de Gurb, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau i Santa Eulàlia de Riuprimer. Per al·legar el criteri específic no s’ha de presentar documentació.
 • Criteris generals

 

Calendari de preinscripció i matriculació curs 2021-22

Fases Dates
Publicació de l’oferta inicial de places. Veure aquí. 11 de març
Presentació i/o modificació de sol·licituds de preinscripció ESO 17 al 24 de març
Presentació de documentació preinscripció ESO 25 al 26 de març
Publicació de les llistes de barem provisional 19 d’abril
Presentació de reclamacions al barem provisional 20 al 26 d’abril
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig 5 de maig
Publicació de llistes ordenades 7 de maig
Ampliació de peticions -per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) 26 al 28 de maig
Publicació de l’oferta final 4 de juny
Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera 7 de juny
Matriculació alumnat de 1r d’ESO 14 al 18 de juny
Matriculació alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO 28 de juny al 2 de juliol