Projecte Ecoesperança

L’Institut de Gurb va apostar des de la seva creació per desenvolupar un projecte respectuós amb l’entorn i ambientalment sostenible. És per això que el centre té uns principis bàsics basats en la sostenibilitat, com el de minimitzar el consum de paper i de llum i el de fomentar l’ús de bicicletes, entre d’altres.

El Projecte Sostenible de l’Institut de Gurb gira al voltant del projecte del Torrent de l’Esperança, que desenvolupa una sèrie d’accions per recuperar un tram del torrent que passa per darrere de l’institut. Aquest projecte es desenvolupa principalment des de dues optatives, una de primer cicle i l’altra de segon cicle, des de les quals es duen a terme diferents accions que afecten no només el Torrent sinó també l’institut. El Projecte també es reforça des de les diferents àrees. L’àrea de ciències és la que té una visibilitat més important, però també s’hi han realitzat accions des d’altres matèries.

La vegetació de la ribera de l’Esperança es troba molt alterada, i hi ha zones sense, també hi ha molta presència de construccions com torres elèctriques, ponts, el nostre institut, etc.

Al llarg del tram estudiat, s’han detectat diversos abocaments a dins i a les vores com per exemple plàstics, fusta, branques, runes, sorres, etc.

Objectius:
Aconseguir la millora ambiental de l’entorn fluvial del Torrent de l’Esperança, i promoure l’ús educatiu i social ordenat de l’espai recuperat.

Plantar arbres autòctons de ribera, i mantenir els arbres que plantem.

Accions previstes:

 • Esbrossada selectiva de bardisses
 • Revegetació de la zona desforestada
 • Retirada abocaments runes, plàstics…
 • Construcció d’una bassa

 • Retirada de terres (recuperació del perfil natural del riu)
 • Redacció del pla de participació

 • Construcció de menjadores i caixes niu per ocells
 • Construcció i manteniment d’un hort ecològic i jardí botànic
 • Eliminació de nuclis de canyes

 • Senyalització de l’itinerari
 • Activitats a l’aula (classes, tallers, xerrades, exposicions alumnes)

També jardí:

i hort: