Programa RCS

El programa RCS (Recerca, creació i servei) és un programa d’innovació del Departament d’Educació que té com a finalitat la millora i aprofundiment en l’aprenentatge competencial de l’alumnat de l’ESO, especialment pel que fa a les competències globals, mitjançant el foment de l’interès i el compromís dels joves pel que passa al seu entorn, amb un aprenentatge que fomenta l’autonomia i els capacita per interpretar i intervenir en el món, a través del desenvolupament competencial i cultural.

El programa es fonamenta en el plantejament de diferents tipus de reptes derivats de necessitats que algunes entitats procedents de l’entorn dels centres educatius, com associacions de veïns i veïnes, museus, ONG, etc., proposen a l’alumnat. El coneixement que es desenvolupa en la resolució del repte es converteix en accions que es projecten en forma de servei a les persones, intervenció sobre l’entorn i concreció de les idees amb produccions culturals.

El programa va destinat a tot l’alumnat de 4t d’ESO. Al llarg del curs, l’alumnat ha d’escollir 4 projectes que desenvoluparà de manera successiva, cada un dels quals té una durada de vuit setmanes. Els projectes pertanyen als tres àmbits següents: social i artístic, científic i tecnològic i comunicatiu.

Les entitats amb les quals treballem aquest curs 2021-22 són les que es mostren a continuació:

Àmbit social i artístic Àmbit científic i tecnològic Àmbit comunicatiu
Edualter

Museu de la migració de Catalunya

Sant Tomàs

IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)

Museu de les Matemàtiques

Casa Tarradellas

Catalunya Ràdio

Laboratori de Lletres

Sala Becket

Casal de la Gent Gran de Gurb