L’institut

DESCRIPCIÓ

L’Institut de Gurb és un centre d’ensenyament secundari ubicat al municipi de Gurb, a la comarca d’Osona, que acull alumnes de Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gurb principalment, tot i que també té alumnes provinents d’altres poblacions com la ciutat de Vic.

El centre va iniciar la seva activitat el curs 2010-11 amb dues línies de 1r d’ESO. Actualment, té al voltant de 300 alumnes i 30 professors, i ofereix estudis de 1r fins a 4t d’ESO. La seva missió és aconseguir la millora dels resultats acadèmics i el grau de cohesió social de l’alumnat en un context d’equitat. Els valors propis de l’institut són la diversitat, la innovació, la qualitat, la formació, la col·laboració, la comunicació, la reflexió i avaluació i el respecte per l’entorn. De la mateixa manera, els nostres principis relacionals són el respecte, la professionalitat, la transparència, la reflexió i la creativitat.

Com a centre públic, ens regim pels valors de les societats democràtiques i treballem pel respecte per les llibertats individuals, per garantir el dret d’opinió i el respecte vers les opinions dels altres, per la comprensió i empatia per la diversitat cultural i ideològica i per la resolució pacífica i dialogada de conflictes.

L’Institut de Gurb es regeix per quatre principis pedagògics:

  • Innovació: integració avançada de les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement).
  • Investigació: aplicació del paradigma científic i els seus mètodes com a pont entre l’institut i l’entorn natural, social i tecnològic.
  • Comunicació: capacitat d’expressar-se i relacionar-se en diverses llengües i comprendre-les.
  • Pràctica de l’esport : foment de la col·laboració i la cooperació i aprenentatge d’hàbits de vida saludables i sostenibles.

Els criteris d’organització pedagògica de l’Institut de Gurb són els agrupaments heterogenis, el treball cooperatiu, el treball per projectes i la flexibilitat horària. També donem molta importància a l’ús de les TIC, dins i fora de l’aula.

Resultat d'imatges de institut de gurb

Finalment, els principis educatius del centre són l’aprenentatge actiu, basat en problemes, l’atenció a les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge competencial, l’adquisició de les habilitats de pensament superior, l’aprenentatge autònom i personalitzat, l’ús de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement, el treball amb l’entorn i per l’entorn i la llengua com a mitjà de comunicació i de coneixement.