Projecte AICLE

L’AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera), en anglès CLIL (content and language integrated learning), és una metodologia que promou l’ús de la llengua estrangera per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

A l’Institut de Gurb, el projecte AICLE es va començar a implementar de forma sistematitzada el curs 2017-18. Aquest projecte ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar dues matèries no lingüístiques totalment en anglès des de 1r fins a 4t d’ESO, i inclou una bona coordinació del professorat de llengües estrangeres i el professorat de les matèries impartides en anglès. És, per tant, una oportunitat més que l’Institut ofereix a l’alumnat d’augmentar el nombres d’hores de contacte amb la llengua estrangera, sempre amb l’objectiu de millorar el nivell de llengua de l’alumnat.

A banda d’aquestes matèries que s’imparteixen totalment en anglès, a l’Institut de Gurb també hi ha altres assignatures que s’imparteixen parcialment en anglès i algunes matèries que utilitzen materials i recursos en anglès.