PROTOCOL OBERTURA DEL CENTRE: DESESCALADA [fase 2]

Us informem i publicitem el PROTOCOL D’OBERTURA DE L’INSTITUT d’acord amb el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada establert pel Departament d’Educació de cara a la finalització del curs 2019-2020.

Aquest pla entrarà en vigor a partir del dia 8 de juny i els seus objectius principals són oferir el suport lectiu i l’orientació amb caràcter voluntari, en relació amb l’alumnat, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa, especialment 2n de Batxillerat i en l’acompanyament tutorial i emocional als i a les alumnes que el requereixin. Una actuació que en tots els casos es fa garantint les condicions de salut de tota la comunitat educativa, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.

L’aplicació d’aquest protocol organitzatiu defineix una excepcionalitat. Per tant no implica en cap cas la suspensió de la docència telemàtica, ja que trencaria la dinàmica i la programació docent que ja està duent a terme al nostre centre.

Per últim us informem que el curs acabarà el 19 de juny. 

PROTOCOL OBERTURA FASE 2 DESESCALADA [INS VENTURA GASSOL]

PROTOCOL OBERTURA INSTITUT VENTURA GASSOL [fase 2 desescalada]